โปรแกรมบริหารจัดซื้อ ตรวจรับ

               โปรแกรมนี้ พัฒนาขึ้นเพื่อให้การทำงานในกระบวนการจัดซื้อวัสดุในหน่วยงาน มีความสะดวก รวดเร็ว มีความถูกต้อง และวิเคราะห์ข้อมูลการจัดซื้อ ตลอดจนการจัดทำเอกสารที่จำเป็นในกระบวนการจัดซื้อได้ในระดับหนึ่ง มีความสามารถ ดังนี้

  1. มีทะเบียน หน่วยงานที่ขอซื้อ/ผู้ขอซื้อ ผู้ขายผลิตภัณฑ์ ผู้เก็บเงิน
  2. มีทะเบียน รายการวัสดุ
  3. สามารถทำเอกสารขอซื้อและทะเบียนคุม เป็นเอกสารนำส่งฝ่ายจัดซื้อ/พัสดุ
  4. สามารถบันทึกการตรวจวัสดุ และทะเบียนคุม เป็นเอกสารนำส่งฝ่ายจัดซื้อ/พัสดุ
  5. สามารถทวนสอบกระบวนการจัดซื้อ ตรวจรับ การเบิกจ่ายวัสดุให้งานตรวจต่างๆ เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาการจัดทำโปรแกรมคำนวณต้นทุนการตรวจวิเคราะห์
  6. สามารถเบิกจากวัสดุงานตรวจและตัดจ่ายวัสดุผ่านระบบเครือข่าย
  7. จัดทำรายงานต่างๆ ได้

ระบบการจัดทำใบขอซื้อ

ใบขอซื้อ

ทะเบียนใบขอซื้อ

ทะเบียนใบขอซื้อ และให้หมายเลขใบขอซื้อ

ระบบการตรวจรับวัสดุ

ระบบตรวจรับวัสดุ ตามใบขอซื้อ เมือผู้ขายนำส่งมาให้หน่วยงาน

ระบบตัดเบิกให้งานตรวจต่างๆ

ระบบตัดเบิกวัสดุไปให้หน่วยงานต่าง ตามใบขอเบิก

ระบบตรวจสอบกระบวนการจัดหา

ระบบตรวจกระบวนการจัดซื้อ

แบบรายงานตรวจ

 

ความต้องการพัฒนาระบบ

  1. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือ เครื่องเดียว(Stand Alone)
  2. Operation System(OS) : WindowXP, Window 7
  3. Microsoft Office 2003 โดยเฉพาะ โปรแกรม Access Project ใช้เขียน Application และฐานข้อมูล MSDE
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: