มีผู้ผลิต test kit สำหรับตรวจแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสเดงกี หลายบริษัท ในประเทศไทยมีผู้ใช้บ้าง

1.      Dengue Fever Virus IgM Capture ELISA และ Dengue
Fever Virus ELISA IgG
ของบริษัท
MRL ประเทศสหรัฐอเมริกา
     
สำหรับ
Dengue Fever Virus IgM Capture ELISA
ใช้หลักการ Capture ELISA ระยะเวลาในการตรวจ 1-2 วัน แอนติเจนที่ใช้เป็น inactivated
dengue virus type 1-4
      Dengue Fever Virus ELISA IgG
ใช้หลักการ Indirect ELISA ใช้เวลาในการตรวจ 3 ชั่วโมง แอนติเจนที่ใช้เป็น inactivated purified
dengue Virus type 1-4
      Palmer C J
และคณะได้ทำการประเมิน Dengue
Fever Virus IgM Capture ELISA
ได้
Sensitivity 98% , Specificity 100%, Cuzzubbo A J และคณะประเมินได้ sensitivity 94%,
specificity for JE 25% , specificity for other infection (non flavivirus
infection
ได้แก่ มาลาเรีย,
ไทฟอย, Leptospirosis, และ Scrub Typhus) 91% และ Vajpayee และคณะประเมินได้ Sensitivity 97.8% และ Specificity 100%

2.      Dengue IgM Capture ELISA ของบริษัท Pan Bio ประเทศออสเตรเลีย
      ใช้หลักการ
Capture ELISA
      ใช้เวลาในการตรวจ
3 ชั่วโมง
      ไม่พบข้อมูลการประเมินน้ำยาชุดนี้

3.      Dengue Indirct IgG ELISA test ของบริษัท Pan Bio ประเทศออสเตรเลีย
      ใช้หลักการ
Indirect ELISA
      ใช้เวลาในการตรวจ
3 ชั่วโมง
      ไม่พบข้อมูลการประเมินน้ำยาชุดนี้

4.    
Rapid test

4.1 DIP-S-TICKS Dengue Fever Test ของบริษัท Integrated Diagnostics ประเทศสหรัฐอเมริกา
      มีทั้งตรวจหา
IgM และ IgG
โดยใช้หลักการเดียวกับ dot
blot test คือใช้เเผ่น nitrocellulose
strip ที่เคลือบด้วยแอนติเจนของไวรัสเดงกีไว้แล้ว
ในลักษณะเป็นจุด
(dot) จากนั้นจึงนำมาจุ่มในซีรั่มผู้ป่วย
ถ้าในซีรั่มมีแอนติบอดีต่อเดงกี
แอนติบอดีก็จะจับกับแอนติเจนที่
dot ไว้ จากนั้นจึงตรวจหาแอนติบอดีนั้นอีกทีโดยจุ่มลงใน
anti-human IgM หรือ IgG
ที่ติดฉลากไว้ด้วยเอนไซม์ alkaline
phosphatase จากนั้นจึงจุ่มลงใน substrate
แล้วจึงอ่านผลจากสีที่เกิดขึ้นบน dot
ชุดทดสอบนี้ใช้เวลาประมาณ 3 นาทีสำหรับการตรวจ IgM
และ 45 นาที สำหรับการตรวจ IgG

4.2 Dengue Duo IgM and IgG Rapid Strip test ของบริษัท Pan Bio ประเทศออสเตรเลีย
      ใช้หลักการ
colloidal gold- based immunochromatography ในการตรวจหา dengue IgM และ IgG การทดสอบใช้ซีรั่ม 1 หยด อ่านผลจากแถบสีที่เกิดขึ้นภายใน
7 นาที
แล้วแปลผลออกได้เป็น
primary dengue, secondary dengue, suspected หรือ negative ซึ่งระบุไว้บนแผ่น card ตรวจสอบ

      Rapid test ทั้งสองนี้มีความไวและความจำเพาะพอสมควรตามที่มีการรายงานไว้

      ข้อควรระวังในการใช้ Rapid
test เหมือนกับวิธีหา IgM
ทั่วไป คือ
ถ้าทำการทดสอบเพียงครั้งเดียว ในขณะที่ผู้ป่วยยังมีอาการอยู่อาจให้ผลลบได้
เนื่องจากระดับ IgM ยังขึ้นไม่สูงพอ อีกประการคือ ความจำเพาะของ test
ยังไม่ดีนัก
เนื่องจากอาจให้ผลบวกได้เช่นกัน ในผู้ป่วยที่ติดเชื้อ Flavivirus อื่น เช่นไวรัสสมองอักเสบเจอี

      โดยสรุปวิธีที่มักใช้ในการยืนยันการติดเชื้อเดงกี
ได้แก่วิธี MAC-ELISA , GAC-ELISA และวิธี HI ส่วนการแยก เชื้อจะทำจาก acute
serum ซึ่งเจาะขณะผู้ป่วยยังมีไข้อยู่
เซลล์ที่นิยมใช้ได้แก่ C6/36 การแยกเชื้อหรือการทำ PCR สามารถบอกserotype ของไวรัสได้
ดังนั้นจึงมีความสำคัญในแง่การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของการระบาดของไวรัสเดงกีแต่ละ serotype

      วิธี capture ELISA และ HI สามารถบอกได้ว่าผู้ป่วยติดเชื้อแบบ primary
infection หรือ secondary
infection แต่ไม่สามารถบอก
serotype
ของเชื้อเดงกีที่ติดได้ ส่วนการแยกเชื้อ และ การทำ PCR ไม่สามารถบอกได้ว่าผู้ป่วยติดเชื้อแบบ primary
infection หรือ secondary
infection แต่บอก serotype ของไวรัสเดงกีที่เป็นสาเหตุได้

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: