เดงกีไวรัส (Dengue virus),ต่อ

การแยกเชื้อไวรัสเดงกี

         การแยกเชื้อไวรัสเดงกีจากตัวอย่างตรวจถือว่าเป็นการยืนยันสาเหตุ
การเกิดโรคที่แน่นอนที่สุด นอกจากนั้นยังเป็นวิธีที่บอกถึง serotype
ของไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคหรือก่อให้เกิดการระบาด
จึงมีความสำคัญในเเง่ระบาดวิทยา

         วิธีที่นิยมใช้ในปัจจุบันคือ
Mosquito cell culture C6/C36 เป็นเซลล์เพาะเลี้ยงที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใช้ในการแยกเชื้อไวรัสเดงกี
หลังจากเลี้ยงไวรัส 7Fluorescence antibody
techniques

วันเเล้ว ตรวจหาไวรัสโดยวิธี

Reverse transcription – Polymerase Chain reaction หรือ RT-PCR

         การทดสอบนี้เริ่มจากการสกัด
RNA จากสิ่งส่งตรวจ
เช่น ซีรั่ม จากนั้นเปลี่ยนสาย RNA genome
ของไวรัสให้เป็น
complementary DNA หรือ cDNA ในปฏิกิริยา reverse transcription หลังจากนั้นจึงทำ PCR เพื่อเพิ่มจำนวนสาย DNA โดยใช้ DNA
region สั้นๆ ซึ่งอยู่ในสาย cDNA เป็น target
และใช้
primer ที่จำเพาะต่อไวรัสเดงกีนั้นๆ

         การตรวจหา
PCR product ทำได้หลายวิธี
วิธีที่นิยม คือ นำ PCR
product ไปทำ electrophoresis
ใน agarose gel แล้วย้อม gel ด้วย ethidium bromide แล้วเทียบขนาดโมเลกุลของ PCR product กับขนาดของ product เมื่อ ใช้ไวรัสเดงกีเป็น control

         วิธี PCR เป็นวิธีที่รวดเร็ว อาจได้ผลภายใน 4 ถึง 24
ชั่วโมง มีความไว (sensitivity)
และ
ความจำเพาะ(specificity) สูง
ข้อเสีย PCR คือ
ค่าใช้จ่ายสูง และปัญหาเรื่องผล false
positive เนื่องจากการปนเปื้อน (contamination) จาก amplicon
(amplified PCR product ครั้งก่อน) ได้ง่าย
ในการทดสอบจึงควรมี negative
control ในขั้นตอนต่างๆของการทำ RT-PCR และผู้ปฏิบัติควรมีความชำนาญและระมัดระวังเป็นพิเศษ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: