เดงกีไวรัส (Dengue virus)

การตรวจหาแอนติบอดีต่อเดงกี

1.Hemagglutination inhibition test (HI)

เป็นวิธีมาตรฐาน หลักการคือ
แอนติบอดีจำเพาะต่อไวรัสเดงกี ในตัวอย่างตรวจจะไปยับยั้งการเกาะกลุ่มของเม็ดเลือดแดงห่าน
เมื่อผสมกับแอนติเจนที่เตรียมจากไวรัสเดงกีแต่ละ serotype ในการติดเชื้อครั้งแรก (primary infection) จะเริ่มตรวจพบ HI แอนติบอดีได้ประมาณ
5 วันหลังป่วย และสูงขึ้นอย่างช้าๆ ส่วนใหญ่ไตเตอร์จะไม่เกิน 640
ในการติดเชื้อครั้งแรกอาจบอก serotype ที่เป็นสาเหตุของโรคได้ ส่วนการติดเชื้อซ้ำ (secondary infection) HI แอนติบอดีจะสูงขึ้นอย่างรวดเร็วภายใน 2-3 วันแรกที่ป่วย
ไตเตอร์มากกว่าหรือเท่ากับ 2560 และเป็นแอนติบอดีที่ cross reactive กับ flavivirus อื่นด้วย

การแปลผล HI ตามเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก สรุปไว้ในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 การแปลผลการทดสอบวิธี HI สำหรับการติดเชื้อไวรัสเดงกี

HI
antibody

ระยะห่างของการเจาะเลือด
ครั้งที่1และ2

HI ไตเตอร์ในเลือด
ครั้งที่ 2

การแปลผล

เพิ่มขึ้น > 4 เท่า

> 7 วัน

< 1:1280

Acute dengue infection, primary

เพิ่มขึ้น > 4 เท่า

ห่างกันเท่าใดก็ได้

> 1:2560

Acute dengue infection, secondary

เพิ่มขึ้น > 4 เท่า

<7 วัน

< 1:1280

Acute dengue infection, either
primary or secondary

ไม่เปลี่ยนแปลง

ห่างกันเท่าใดก็ได้

> 1:2560

Recent dengue infection, secondary

ไม่เปลี่ยนแปลง

> 7 วัน

< 1:1280

Not dengue infection

ไม่เปลี่ยนแปลง

<7 วัน

< 1:1280

Uninterpretable

 

ตัวอย่างเดี่ยว

< 1:1280

Uninterpretable

Antibody capture enzyme-linked immunosorbent assay (Antibody capture
ELISA)

เป็นการตรวจหาแอนติบอดีชนิด IgM และ IgG
เชิงปริมาณที่จำเพาะต่อไวรัสเดงกี ในน้ำเหลืองของผู้ป่วย
สามารถบอกได้ว่าผู้ป่วยติดเชื้อแบบ Primary infection หรือ Secondary
infection
โดยทั่วไปจะตรวจพบ dengue IgM ได้ประมาณ 2 วัน หลังจากไข้ลดแล้ว
อาจจะตรวจพบได้นานถึง 90 วัน แต่ส่วนใหญ่จะลดลงถึงระดับที่ตรวจไม่พบ ภายใน 60 วัน
ผู้ป่วยด้วย Primary infection จะตรวจพบ dengue IgM antibody สูง และ IgG ต่ำ ในขณะที่ผู้ป่วยติดเชื้อซ้ำ (Secondary infection) Dengue IgG antibody จะสูงเมื่อเปรียบเทียบกับ IgM


ตารางที่
2 การแปลผลการทดสอบวิธี
Antibodycapture ELISA สำหรับการติดเชื้อไวรัสเดงกี

ชนิดตัวอย่าง

การตอบสนองของแอนติบอดี

ระยะห่างระหว่าง Onset และ วันเจาะเลือด (วัน)

ระยะห่างระหว่าง Onset และ วันเจาะเลือดครั้งที่ 2 (วัน)

อัตราส่วนของ IgM
/ IgG

การแปลผลทางห้องปฏิบัติการ

ตัวอย่างใดๆก็ตาม

IgM > 40 units
IgG ค่าใดๆ ก็ตาม

7 –
17

> 1.8

Acute dengue infection, primary

<
1.8

Acute dengue infection, secondary

<
7

> 1.8

Acute dengue infection, either
primary or secondary

<
1.8

Acute dengue infection, probably
secondary

>
17

> 1.8

Acute dengue infection, primary

<
1.8

Acute dengue infection, either
primary or secondary
IgM < 40 units และ

IgG < 100 units
แต่ virus isolation / PCR ให้ผลบวก

Acute dengue infection, either
primary or secondary

ตัวอย่างคู่

IgM < 40 units
IgG > 100 units และ
IgG มี 2 – fold rising

7 –
17

Acute dengue infection, secondary

<
7

Acute dengue infection, probably
secondary

>
17

Acute dengue infection, either
primary or secondary
IgM < 40 units
IgG > 100 units และ
IgG ไม่มี 2 – fold rising

< 17

Probably recent dengue infection,
secondary

>
17

Probably recent dengue infection,
either primary or secondary
IgM < 15 units
ในตัวอย่างแรกและ
IgM 30- 39 units
ในตัวอย่างที่ 2 และ
IgG < 100 units

<
7

> 1.8

Acute dengue infection, either
primary or secondary

<
1.8

Acute dengue infection, probably
secondary

>
17

> 1.8

Acute dengue infection, primary

<
1.8

Acute dengue infection, either
primary or secondary
IgM ตัวอย่างที่1
> 40 units
และ IgM ตัวอย่างที่2 < 40 units

>
17

> 1.8

Acute dengue infection, primary

ตัวอย่างคู่

IgM < 40 units
IgG < 100 units

> 10

Not dengue infection

<
10

Uninterpretable

ตัวอย่างเดี่ยว

IgM < 40 units
IgG > 100 units

< 17

Probably recent dengue infection,
secondary

>
17

Probably recent dengue infection,
either primary or secondary
IgM < 40 units
IgG < 100 units

> 10

Not dengue infection

<
10

Uninterpretable

หมายเหตุ รายที่ตรวจหาเชื้อด้วยวิธี Virus isolation และ/หรือ PCR และให้ผลบวกจะใช้ Acute นำหน้าในการแปลผลเสมอ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: