โรคเลปโตสไปโรซิล(Leptospirosis)

         โรคเลปโตสไปโรซิส เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนที่มีอันตรายร้ายแรงถึงชีวิต ซึ่งมีสาเหตุจากเชื้อ Leptospira interrogans ผู้ป่วยมักมีอาการ เริ่มต้นด้วยอาการไข้เฉียบพลัน ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ มีเลือดออกที่เยื่อบุตา ไอ คอแข็ง ในรายที่มีอาการรุนแรง ผู้ป่วยดีซ่าน ตับวาย ไตวายเฉียบพลัน มีเลือดออกในปอดและเสียชีวิตในเวลารวดเร็ว ดังนั้นผู้ที่อยู่ในพื้นที่ระบาดและมีปัจจัยควรตระหนักถึงอันตราย และไปพบแพทย์ตั้งแต่เริ่มมีอาการ หากได้รับการรักษาตั้งแต่เริ่มป่วยจะช่วยลดความรุนแรงของโรคและอัตราตายลดลง

การติดต่อสู่คน

           คนได้รับเชื้อเลปโตสไปรา จากการสัมผัสโดยตรงกับปัสสาวะหรือเลือดของสัตว์ที่ติดเชื้อ หรือน้ำ ดินที่ปนเปื้อนเชื้อ นอกจากเชื้อจะเข้าสู่ร่างกายทางรอยถลอกของผิวหนังแล้ว อาจติดเชื้อจากการกินอาหารและน้ำที่ปนเปื้อนปัสสาวะ สัตว์ที่เป็นรังเก็บเชื้อเลปโตสไปรา เชื้อนี้สามารถไชผ่านเยื่อบุทางเดินอาหาร ทางเดินหายใจ เยื่อตาได้ด้วย เชื้อเลปโตสไปราพบได้ในสัตว์ป่า สัตว์เลี้ยง ฟาร์มสัตว์หลายชนิด เช่น หมู หนู โค กระบือ สุนัข แมว เป็นต้น โดยเชื้อจะขับออกมากับปัสสาวะของสัตว์ แล้วปนเปื้อนอยู่ในสิ่งแวดล้อม หนูและสัตว์ฟันแทะเป็นแหล่งแพร่เชื้อมาสู่คนที่สำคัญ ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักมีประวัติลุยน้ำลุยโคลนด้วยเท้าเปล่า ผู้มีอาชีพที่ต้องสัมผัสสัตว์ ดินและน้ำ ชาวไร่ ชาวนา คนเลี้ยงสัตว์ สัตวแพทย์ เป็นกล่มเลี่ยต่อดรคนี้ กิจกรรมและกีฬาทางน้ำ เช่น เล่นเรือ ล่องแก่ง ว่ายน้ำ เป็นต้น

การควบคุมป้องกัน

        ลดจำนวนสัตว์ติดเชื้อโดยตรวจและให้การรักษา ป้องกันการติดเชื้อของสัตว์เลี้ยงโดยให้ให้วัคซีน หลีกเลี่ยงการสัมผัสแหล่งน้ำที่มีสัตว์ป่าและสัตว์เลี้ยงที่เป็นโรค ลดแหล่งแพร่เชื้อโดยกำจัดหนูสัตว์รังโรคและกำจัดขยะมูลฝอย ลดการสัมผัสเชื้อปนเปื้อนโดยสวมถุงมือและรองเท้าขณะทำงานสัมผัสดินหรือน้ำ ลุยโคลน และรักษาสุขอนามัย

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ

        มีวิธีการตรวจวิเคราะห์หลายวิธีและมีวัตถุประสงค์การตรวจแตกต่างกัน ได้แก่

  1. การตรวจหาตัวเชื้อ ได้แก่ การตรวจหาตัวเชื้อในสิ่งส่งตรวจด้วย dark-field microscope การเพาะเชื้อ leptospira จากตัวอย่างเลือด ปัสสาวะและอื่นๆ
  2. การตรวจหาแอนติบอดี ได้แก่ การตรวจด้วยวิธี Microscopic agglutination test(MAT), การตรวจด้วยวิธี Indirect Hemagglutination, Immucochromatography(IC), Indirect Fluorescencent Antibody(IFA)
  3. การตรวจหาสารพันธุกรรม ด้วยวิธี Polymerase Chain Reaction(PCR)
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: