การตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อเมลิออยโดสิสด้วยวิธี IFA

หลักการ : ผู้ป่วยโรคเมลิออยโดสิสจะสร้างแอนติบอดี้จำเพาะต่อเชื้อ B.pseudomallei แอนติอบดี้นี้จะจับกับเชื้อ B.pseudomallei ที่เคลือบบนสไสด์ ติดตามปฏิกิริยาด้วยการย้อมสไสด์ด้วย anti Human-IgM/IgG ที่ติดฉลากด้วยสารเรืองแสง จะพบเชื้อเรืองแสงสีเขียวภายใต้กล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนส์ ผู้ป่วยโรคเมลิออยดดสิสจะมีระดับแอนติบอดี้จำเพาะสูงกว่าเกณฑ์ของคนปกติ

การเก็บรักษา : เก็บสไสด์ไว้ที่ – 20 เซลเซียส จะคงสภาพได้นาน 1 ปี

ตัวอย่างที่ใช้ :

 1. น้ำเหลืองเดียว
 2. น้ำเหลืองคู่ โดยเก็บตัวอย่างห่างกัน 1 – 2 สัปดาห์

วิธีการตรวจวิเคราะห์

 1. นำสไสด์ซึ่งเคลือบด้วยเชื้อ B.pseudomallei ที่แช่เย็นมา ผึ่งให้แห้งด้วยลมเย็น
 2. เจือจางน้ำเหลืองเป็น two fold serial dilution(1:50 – 1:3200)
 3. หยดน้ำเหลืองที่เจือจางหลุมละ 7 ไมโครลิตร ลงบนสไสด์หลุมที่ 1 – 7 ตามลำดับ 2 แถว สำหรับตรวจ 1, IgG และ 2, IgM นำสไลด์วางในกล่องความชื้น อุ่นที่ 37 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที
 4. ล้างสไลด์ด้วย PBS 3 ครั้ง ครั้งละ 5 นาที ผึ่งสไสด์ให้แห้ง
 5. หยด Conjugated anti human IgG-FITC และ anti human IgM-FITC ลงในแถว 1 และแถว 2 ตามลำดับ หลุมละ 7 ไมโครลิตร
 6. วางสไสด์ในกล่องความชื้น อ่นที่ 37 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที
 7. ล้างสไลด์ด้วย PBS 3 ครั้ง ครั้งละ 5 นาที ผึ่งสไสด์ให้แห้ง ให้แห้งด้วยลมเย็น
 8. Mount Slide ด้วย Glycerol Buffer pH 8.5 – 9.0 ปิดทับด้วย Cover Slide ขนาด 24 X 60 มม. นำไปดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนส์

การอ่านผล : ผลลบ ไม่พบเชื้อแบคทีเรียรูปแท่งเรืองแสง  ผลบวก : พบตัวเชื้อแบคทีเรียรูปแท่งเรืองแสงสีเขียว

 • 4+ พบเชื้อแบคทีเรียรูปแท่งเรืองแสงสีเขียวสว่างสุกใส
 • 3+ พบเชื้อแบคทีเรียรูปแท่งเรืองแสงสีเขียวสว่าง
 • 2+ พบเชื้อแบคทีเรียรูปแท่งเรืองแสงสีเขียว
 • 1+ พบเชื้อแบคทีเรียรูปแท่งเรืองแสงจางๆ

     รายงานผลการทดสอบที่แอนติบอดี้ไตเตอร์สูงสุดที่ให้ผลบวก มากกว่าหรือเท่ากับ 2+

การแปลผล

ผลลบ: IgM < 1:200 ไม่พบการติดเชื้อโรคเมลิออยโดสิส

ผลบวก : IgG >=1:200 กำลังติดเชื้อโมลิออยโดสิส  IgG น้ำเลืองที่สอง ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 4 เท่าของน้ำเหลืองแรก จึงแสดงว่าผู้ป่วยกำลังติดเชื้อเรคเมลิออยโดสิส

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: