ข้อมูลประชากร : สาธารณสุขที่สนใจ

จากข้อมูลของสำนักพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สัดส่วนของประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป มีอัตราเพิ่มสูงขึ้นจากร้อยละ 7.36 หรือ 4,017 คน ในปี พ.ศ. 2553 ร้อยละ 17.51 หรือ 12,272 คน ในปี พ.ศ. 2563 จนอาจจะกล่าวได้ว่าประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุ และปัญหาสำคัญของคนกลุ่มนี้ คือ ปัญหาด้านสุขภาพ ได้แก่ โรคประจำตัว โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ และอุบัติเหตุ ส่งผลให้ผู้สูงอายุอาจได้รับความกระทบกระเทือน เจ็บปวด หรืออาจเสียชีวิตได้

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: