สังคหวัตถุ 4

สังคหวัตถุ 4 หมายถึง หลักธรรมที่เป็นเครื่องยืดเหนี่ยวน้ำใจของผู้อื่น ผูกไมตรีเอื้อเฟื้อเกื้อกูล หรือเป็นหลักการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน มีอยู่ 4 ประการ ได้แก่

  1. ทาน คือ การให้
  2. ปิยะวาจา คือ การพูดจาด้วยถ้วยคำที่ไพเราะอ่อนหวาน
  3. อัตถจริยา คือ ประพฤติในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น
  4. สมานัตตา คือ การเป็นผู้มีความสม่ำเสมอ

สังคหวัตถุ 4 เป็นเสมือนยานพาหนะที่ขับเคลื่อนนำมนุษย์ไปสู่ความสุขความเจริญ เนื่องจากสังคมของมนุษย์มีภูมหลังในแต่ลับุคคลแตกต่างกัน มีทั้งคนดีและคนไม่ดี มีทั้งคนที่ร่ำรวยและคนที่ยากจน ดังนั้น

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: