หลักการกำหนดรหัส หรือ code ทางห้องปฏิบัติการ

แนวคิดของผม  เนื่องจากงานบริการเทคนิคการแพทย์ ใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ทางการแพทย์ หลายสาขา จึงมาตำแหน่ง ดังนี้

 1. การบริการตามสาขาวิชาหรือกลุ่มการทดสอบที่สอดคล้องการรักษาโรคทางการแพทย์และวิชาการเบื้องฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
 2. เทคโนโลยีในการตรวจวิเคราะห์ ได้แก่ เทคนิคการตรวจวิเคราะห์, วิธีการตรวจวิเคราะห์
 3. การบริการของห้องปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทย์
 4. ลำดับของรายการที่กำหนด

 

การบริการตามสาขาวิชาหรือกลุ่มการทดสอบที่สอดคล้องการรักษาโรคทางการแพทย์และวิชาการเบื้องฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์

 1. สาขาโลหิตวิทยา (0)
  1. General Hematology  : 0
  2. Hemostasis : 1
  3. Red cell & Enzyme : 2
  4. Bone Marrow & Chrmosome : 3
 2. จุลทรรศน์คลินิก (1)
  1. General Microscope : 0
  2. Body Fluid : 1
  3. Sperm & Semen :2
  4. Urine Spot Test : 3
 3. เคมีคลินิก  (2)
  1. Routine & Profile :0
  2. Enzyme : 3
  3. Lipid : 4
 4. Hormone and Tumors Marker (3)
 5. Immunology (4)
 6. Bacteria Serology (Antigen & Antibody) (5)
  1. Routine : 0
  2. IFA : 1
 7. Virological Serology (Antigen & Antibody) (6)
 8. สารพิษ, สารเสพติด และ ยา (7)
 9. คลังเลือด (8)
 10. Microbiology (9)
  1. Stain : 0
  2. Culture : 1
  3. Sani : 2
  4. Infectious Molecular : 3
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: