ความแตกต่าง ระหว่าง ผู้บริหาร กับ ผู้นำ : Phillip Kotler

ผู้บริหาร

ผู้นำ

ทิศทางขององค์กร
 • เน้นวางแผน ควบคุมงบประมาณ
 • ดูยอดผลกำไร
 • เน้นผลระยะสั้น
 •  สร้างวิสัยทัศน์ และวางกลยุทธ์
 • ดูภาพกว้าง มากกว่า กำไร 
 • เน้นระยะยาว
การจัดการองค์กร
 • จัดองค์กร และคนเข้าทำงาน
 • สั่งการ และควบคุม
 • สร้างกรอบ และอาณาจักร
 •  เน้นสร้างวัฒนธรรม ค่านิยม
 • ช่วยให้คนเติบโต และพัฒนา
 • ลดกรอบต่างๆ และลดอาณาจักร
ความสัมพันธ์
 • เน้นวัตถุ
 • เน้นอำนาจตามตำแหน่ง
 • ปฏิบัติตามนาย
 • เน้นคน และการสร้างแรงจูงใจ
 • เน้นอำนาจส่วนบุคคล
 • สอนงาน และเป็นผู้ให้ความสะดวกเป็นผู้ให้บริการ
คุณลักษณะ
 • ห่างเหิน ใช้อารมณ์
 • เชื่อมั่นในตนเอง
 • นักพูด
 • เน้นการทำตาม
 • รับรู้ และเข้าใจผู้ตาม
 • เปิดใจกว้าง รับฟัง
 • นักฟัง
 • เน้นความกล้า และกระตุ้นความกล้า
ผลลัพธ์
 • ทำให้มั่นคง เป็นระเบียบ และเน้นประสิทธิภาพ
 • สร้างการเปลี่ยนแปลง โดยเน้นการเปลี่ยนแปลงองค์กร

จาก ลักษณะบุคคลที่เป็น รูปแบบผู้บริหาร และ รูปแบบผู้นำ จะเห็นได้ว่า มีพฤติกรรมของบุคคลของคนที่ทำงาน อาจจะมีวิถีในการดำเนินชีวิตในการทำงาน มีทั้งสองแบบปะปนกัน จะมีส่วนไหนมากกว่ากันไม่สามารถกำหนดได้ จากนั้นเราลองมีสังเกตเพื่อนร่วมงานรอบข้างเป็นอย่างไรจะให้เราเข้าใจพฤติกรรมเพื่อนร่วมงานได้ดีขึ้น

ส่วนเรื่องผู้บังคับบัญชาจะต้องพิจารณาเอาเอง ถ้าเป็นแบบ ผู้บริหาร ลูกน้องทำงานขอแรงมากหน่อยและเสี่ยงต่อการถูกตำหนิ ถ้าเป็นแบบ ผู้นำ ลูกน้องก็ต้องออกแรงสมองมากหน่อย

แต่แนวความคิดในการทำงานจริง ไม่ว่า ลูกน้องหรือผู้บังคับบัญชาที่แท้จริง เพราะทุกคนต้องการดำรงชีวิตอย่างผู้ที่ประสบแต่ความประสบสำเร็จและมีความสุขในการดำรงชีวิต ทังสิ้น

537939_509924159054662_2038530012_n

ดังนั้น การอยู่ร่วมกัน ระหว่าง ผู้บังคับบัญชา กับ ลูกน้อง ถ้าเราสังเกตุเห็น ผู้บังคับบัญชา เป็นพฤติกรรม เป็น หัวหน้า หรือ แบบ ผู้นำ ก็จะสะท้อนพฤติกรรมการทำงานขององค์กร สะท้อนถึงศักย์ภาพการแข็งขันขององค์กร นอกจากนี้ ยังสะท้อนถึง พฤติกรรมการทำงานของบุคลากรในองค์กร นั้น

ดั่งสำนวนว่า ผู้บริหาร ระดับ CEO เลือก ผู้บริหาร ระดับรองลงมา สะท้อน ความต้องการของ CEO ประสงค์ขององค์กรเป็นเช่นนั้น

เมื่อเราเข้าใจ องค์กร เราจะเลือกอยู่ ในองค์กรอย่างมีความสุข เนื่องการปรับพฤติกรรมตัวอย่าง ง่ายกว่า การประพฤติกรรมผู้อื่น หรือ ปรับพฤติกรรมองค์กร……. จบ เรื่อง ผู้บังคับบัญชา สำคัญ อย่างไร…..

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: