ความแตกต่าง ระหว่าง ผู้บริหาร กับ ผู้นำ : Phillip Kotler

ผู้บริหาร

ผู้นำ

ทิศทางขององค์กร
 • เน้นวางแผน ควบคุมงบประมาณ
 • ดูยอดผลกำไร
 • เน้นผลระยะสั้น
 •  สร้างวิสัยทัศน์ และวางกลยุทธ์
 • ดูภาพกว้าง มากกว่า กำไร 
 • เน้นระยะยาว
การจัดการองค์กร
 • จัดองค์กร และคนเข้าทำงาน
 • สั่งการ และควบคุม
 • สร้างกรอบ และอาณาจักร
 •  เน้นสร้างวัฒนธรรม ค่านิยม
 • ช่วยให้คนเติบโต และพัฒนา
 • ลดกรอบต่างๆ และลดอาณาจักร
ความสัมพันธ์
 • เน้นวัตถุ
 • เน้นอำนาจตามตำแหน่ง
 • ปฏิบัติตามนาย
 • เน้นคน และการสร้างแรงจูงใจ
 • เน้นอำนาจส่วนบุคคล
 • สอนงาน และเป็นผู้ให้ความสะดวกเป็นผู้ให้บริการ
คุณลักษณะ
 • ห่างเหิน ใช้อารมณ์
 • เชื่อมั่นในตนเอง
 • นักพูด
 • เน้นการทำตาม
 • รับรู้ และเข้าใจผู้ตาม
 • เปิดใจกว้าง รับฟัง
 • นักฟัง
 • เน้นความกล้า และกระตุ้นความกล้า
ผลลัพธ์
 • ทำให้มั่นคง เป็นระเบียบ และเน้นประสิทธิภาพ
 • สร้างการเปลี่ยนแปลง โดยเน้นการเปลี่ยนแปลงองค์กร

จาก ลักษณะบุคคลที่เป็น รูปแบบผู้บริหาร และ รูปแบบผู้นำ จะเห็นได้ว่า มีพฤติกรรมของบุคคลของคนที่ทำงาน อาจจะมีวิถีในการดำเนินชีวิตในการทำงาน มีทั้งสองแบบปะปนกัน จะมีส่วนไหนมากกว่ากันไม่สามารถกำหนดได้ จากนั้นเราลองมีสังเกตเพื่อนร่วมงานรอบข้างเป็นอย่างไรจะให้เราเข้าใจพฤติกรรมเพื่อร่วมงานได้ดีขึ้น

ส่วนเรื่องผู้บังคับบัญชาจะต้องพิจารณาเอาเอง ถ้าเป็นแบบ ผู้บริหาร ลูกน้องทำงานขอแรงมากหน่อยและเสี่ยงต่อการถูกตำหนิ ถ้าเป็นแบบ ผู้นำ ลูกน้องก็ต้องออกแรงสมองมากหน่อย

แต่แนวความคิดในการทำงานจริง ไม่ลูกน้องหรือผู้บังคับบัญชาที่แท้จริง เพราะทุกคนต้องการดำรงชีวิตอย่างผู้ที่มีความประสบสำเร็จและมีความสุขในการดำรงชีวิต ทังสิ้น

537939_509924159054662_2038530012_n

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: