สิ่งนำพา พัฒนางานการบริการทางเทคนิคการแพทย์ ในโรงพยาบาลของรัฐ

แนวคิดการพัฒนาบริหารจัดการกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ในโรงพยาบาลของรัฐ

แนวคิดการพัฒนาบริหารจัดการกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ในโรงพยาบาลของรัฐ

การพัฒนางานการบริการทางเทคนิคการแพทย์ในโรงพยาบาล ในช่วงก่อน ปี พ.ศ. 2559 ประสบปัญหาเกี่ยวกับ การปริมาณงานการตรวจปริมาณจำนวนมาก ขาดอัตรากำลังและเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ ใช้แบบมาตราฐานจึงใช้วิธีการตรวจวิเคราะห์แบบ Manual หรือที่เรียกว่า Conventional Test ต่อมานโยบายของรัฐ เน้นให้เข้าสู่บริการทางเทคนิคการแพทย์มากขึ้น พร้อมกับการเพิ่มศกย์ภาพการรักษาพยาบาล และควบคุม ป้องกันโรคทั้งโรคป้องกันได้ และโรคเรื้อรัง ทำให้ฝ่ายการรักษาพยาบล(แพทย์, พยาบาล และสาธารณสุข) ส่งสิ่งตรวจจากผู้ป่วย และประชาชน เข้ามารับบริการทางเทคนิคการแพทย์ จำนวนมาก เพิ่มขึ้นเป็นหลายเท่าตัว

ดังนั้น นักเทคนิคการแพทย์ ต้องพัฒนาการบริหารจัดการ ช่วงแรกจะเป็นนำเทคโนโลยี่มาใช้ ทั้ง เครื่องตรวจอัตโนมัติ  และระบบสารสนเทศทางห้องปฏิบัติการ เพื่อให้การบริการได้อย่างรวดเร็ว และเข้าถึงการบริการ แต่ทางกลับกัน เครื่องมือที่ใช้อยู่ในรูปแบบของการยืมเครื่องมือมาใช้ ที่ห้องปฏิบัติการ โดยต้องใช้กับวัสดุที่จัดซื้อ ดูและคล้ายกับการเช่าใช้ และไม่รับผิดชอบการซ่อมบำรุง ดูเหมือนว่า ถ้าต้องการให้วัสดุที่ใช้อย่างสม่ำเสมอ ผู้ขายต้องบริการหลังขายให้เครื่องมือไม่เสียและทำงานได้อย่างปกติ ผลค่าใช้จ่ายทางห้องปฏิบัติการสูงขึ้น อาจจะเกิดจากปริมาณงานมากขึ้น หรือว่า เราซื้อมากกว่า วัสดุอย่างเดียวหรือเปล่า

วันนี้ การบริหารจัดการ จึงมาดูค่าใช้จ่าย ตอนแรกคงมุ่งเป้าไปซื้อราคาวัสดุให้ต่ำลง ต่อไป ควบคุมคลังวัสดุ เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้ว ส่วนบทบาทของนักเทคนิคการแพทย์ ต่อไปต้องเอาระบบคุณภาพใส่ใจให้มาก เพื่อ good laboratory practice ผลให้ผลตรวจมีคุณภาพ และคุ้มค่า เครื่องมือที่ใช้ประเมิน ก็คือ การบริหารต้นทุนการตรวจวิเคราะห์ น่าจะ เป็นทางออกที่เหมาะสม ตอนนี้ เราต้องหาเครื่องการจัดการข้อมูล แบบไม่เพิ่มภาระงาน ให้สมกับนักเทคโนโลยี่ ชั้นยอด

เรามาเริ่มการบริหารจัดการข้อมูลสำหรับงานวัสดุที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ เพื่อหาต้นทุนการตรวจวิเคราะห์ จะนำมาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบริหารระหว่างห้องปฏิบัติการ ดีกว่า เมื่อเราทราบต้นทุนการตรวจวิเคราะห์ในแต่ละรายการตรวจวิเคราะห์ เสมือนกับ ผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งของภาคอุตสาหกรรม กระบวนการตรวจวิเคราะห์เพื่อให้ผลการตรวจที่ดี ถูกต้อง เสมือนกับ สายการผลิตของภาคอุตสาหกรรม กระบวนการรายงานผลตรวจ เสมือนกับ กระบวนการขนส่งสินค้าไปถึงผู้บริโภค ดังนั้นการเก็บข้อมูล ควรกำหนดให้ชัดเจนว่า จะคิดต้นทุนแค่ไหนในคราวนี้กำหนดให้ คิดกระบวนการตรวจวิเคราะห์ ไม่คิดกระบวนการรายงานผล เรามาเริ่มเลยนะครับ

  1. รายการตรวจวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการให้บริการ
  2. รายการวัสดุวัสดุที่ใช้ทั้งหมด ในห้องปฏิบัติการ
  3. แผนการใช้วัสดุในแต่ละการตรวจวิเคราะห์
  4. แผนการใช้วัสดุในการควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ ทั้ง IQC และ EQC หรือ PT
  5. แผนการบำรุงรักษา เครื่องมือการตรวจวิเคราะห์ (ถ้ามี)

ในปี งบประมาณ ๒๕๖๑ อีกไม่กี่วัน เริ่มกระบวนการกำกับ การใช้วัสดุต่างๆ ในโรงพยาบาล ให้มีความคุ้มค่า หลังจากเตรียมการมานาน และพลังเทคโนโลยี่สารสนเทศ

สิ่งแรก ที่เริ่ม ๑ ต.ค. ๒๕๖๐ ให้ดำเนินการจัดหา ผ่าน ระบบ eGP โดยเริ่มจาก แผนวัสดุ และให้ผู้สนใจ/ผู้ขาย รับทราบ ราคา และระยะเวลาจัดหา ซึ่ง จะให้รายละเอียดต่างๆเกียวกับ การจัดหา ทั้งวิธีจัดหาเป็นแบบ เชิญชวน เฉพาะเจาะจง คัดเลือก พิเศษ ส่วนวงเงิน ที่ใช้ ตัวกำหนด กระบวนการจัดหา

สิ่งที่สอง ให้ผู้ใช้ เขียนใบเสนอความต้องการ หรือ บันทึกขอซื้อ มักจะเรียกว่า ใบ PR จากนั้น นำสู่กระบวนการ พัสดุ ของหน่วยงาน ผ่านไป เจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าพัสดุ จนออกใบสั่งซื้อ / สั่งจ้าง มักจะเรียกว่า ใบ PO ซึ่งจะใช้ สั่ง ให้ผู้ขาย ส่งผลิตภัณฑ์ / บริการ ทั้งนี้ ต้องสอดคล้องกับ แผนวัสดุ และ การจัดหา ที่จัดทำใน eGP มาก่อนแล้ว

สิ่งที่สาม การส่งมอบ และ การตรวจสอบ ยังใช้ระบบเดิม แต่เริ่มเน้น การบริหารจัดการคลังพัสดุ แต่นี้เริ่มกำหนดให้ มีคลังเทคนิคการแพทย์ ซึ่งกลุ่มวิชาชีพ ต้องมารับผิดชอบเอง เป็นการกำหนดความรับผิดชอบใหม่ แต่เดิมก็ทำอยู่แล้ว ตั้งแต่ ผมเรียนจบ ทำให้ผู้บริหารรับทราบภาระงานที่เพิ่มขึ้น จากเดิม เข้าใจว่า ทำแต่ การบริการผู้ป่วยและการตรวจวิเคราะห์ เมื่อเป็นเป็น คลังเทคนิคการแพทย์ ต้องปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ เริ่มจาก มีการเบิกวัสดุ เข้า ออก ทำทะเบียนคุมคลัง คำนวนมูลค่าต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ การบริหารคลัง เป็นผลให้ ผู้ใช้วัสดุวิทยาศาสตร์ ทราบ การใช้จ่ายของตนเอง

สิ่งที่สี่ ก็จะเกิดขึ้น ทราบ งบดุล คำนวณอีกนิดหน่อย ก็จะรู้ ต้นทุนการตรวจวิเคราะห์ (Unit Cost of analytical test) นำไปสู่กระบวนพัฒนา กระบวนการตรวจวิเคราะห์ ให้มีต้นทุนที่คุ้มค่า และ ต้นทุนต่ำ ซึ่งการปรับปรุงกระบวนการตรวจวิเคราะห์ มีลักษณะทำนองเดียวกัน หน่วยผลิตสินค้าทั่วไป ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: