ระบบเม็ดเลือด

Advertisements

ให้ความเห็น

Parasite ที่น่าสนใจ

ให้ความเห็น

เซลล์เม็ดเลือดแดงที่สนใจ

ให้ความเห็น

Infectious mononucleosis

ผลตรวจทางปฏิบัติการ ที่สำคัญ

  1. ตรวจพบ atypical lymphocytes ในการตรวจ blood smear
  2. การทดสอบ ทางภูมิคุ้มกัน เพิ่ม latex agglutination for IM ก็ได้

ให้ความเห็น

ฉันได้แชร์หนังสือจาก Google Play Books

สมบัติของผู้ดี, null.

https://play.google.com/store/books/details?id=4gXiBQAAQBAJ

ให้ความเห็น

ในหลวง พ่อของแผ่นดิน…รัชกาลที่ 9

ผม เป็น ครอบครัวข้าราชการ ตั้งแต่ รุ่นปู่ รุ่นพ่อ รุ่นผม มีพี่น้อง 8 คน รับราชการ ทั้งหมด ได้รับ การสั่งสอน เรื่องเสียสละ ประหยัด ทำงานเพื่อส่วนรวม พึ่งตนเอง และที่สำคัญ ไม่ต้องการ คำชม….สิ่งติดตัวมา โดย เป็น ตัวตน

     ตั้งแต่เด็ก ป.1 เป็นต้นมาได้รับข่าวสาร มาตลอด โดย พ่อ ให้ฟังข่าว ดูโทรทัศน์ อ่านหนังสือพิมพ์ เมื่อ 50 ปีที่แล้ว เป็นเรื่องไม่ชอบเลย สมัยนั้น ตอนนี้ ผมก็ทราบเรื่องราว ที่ผ่านมา หลายอย่าง

     เริ่ม ได้เห็นภาพ ที่ในหลวงเสด็จ ไปที่สุรินทร์ และ นครพนม ผมจำได้ ผมได้ไปรับเสด็จ ที่นั่น ยิ่งครั้นสำหรับ รับปริญญา พี่ชาย ที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น น่าจะปี 2519 ได้เห็น ในหลวง เต็มตา ประทับรถยนต์ผ่าน ประทับใจ ถึงทุกวันนี้

     เริ่ม เรียน จบ ปริญญา ตรี มหาวิทยาลัย ขอนแก่น เข้ารับปริญญา เช่นเดียวกัน กับ พี่ชาย สถานที่เดียวกัน ต่างกันที่ ปี พ.ศ. แต่ ผมได้รับรู้คำใหม่ มาคำหนึ่ง คือ การเข้ารับปริญญา เมื่อตอนรับใบปริญญา เขาเรียกว่า รับงาน ผมก็เริ่มสงสัยต่อ เมื่อ ได้รับฟัง พระโอวาท เท่าที่ที่จำได้ คือว่า ความรู้ และ วิทยาการ ที่ได้รับ มาเสื้อผ้า ที่ได้รับ ยังไม่จัดอย่างเป็นระเบียบ เมื่อจบจากการศึกษา ให้ทบทวนและจัดให้เป็นระเบียบ เพื่อนำไปพัฒนาประเทศ ต่อไป….ดังนั้น การรับงาน ก็เหมือนกับ การภารกิจ มาพัฒนาประเทศ ให้สมกับ คำว่า บัณฑิต ที่รอบรู้ วิทยาการและพัฒนาตัวเอง ตลอดเวลา

    เมื่อถึ่งวันนี้ ที่ผมเป็น รู้เหมือนว่า ได้เดินตามรอยเท้าพ่อ และพ่อของแผ่นดิน สืบสาน จาก รุ่นสู่รุ่น

 

ให้ความเห็น

แนวทางในการทำงาน

แนวทางใน การทำงาน

ให้ความเห็น

Older Posts »