ในหลวง พ่อของแผ่นดิน…รัชกาลที่ 9

ผม เป็น ครอบครัวข้าราชการ ตั้งแต่ รุ่นปู่ รุ่นพ่อ รุ่นผม มีพี่น้อง 8 คน รับราชการ ทั้งหมด ได้รับ การสั่งสอน เรื่องเสียสละ ประหยัด ทำงานเพื่อส่วนรวม พึ่งตนเอง และที่สำคัญ ไม่ต้องการ คำชม….สิ่งติดตัวมา โดย เป็น ตัวตน

     ตั้งแต่เด็ก ป.1 เป็นต้นมาได้รับข่าวสาร มาตลอด โดย พ่อ ให้ฟังข่าว ดูโทรทัศน์ อ่านหนังสือพิมพ์ เมื่อ 50 ปีที่แล้ว เป็นเรื่องไม่ชอบเลย สมัยนั้น ตอนนี้ ผมก็ทราบเรื่องราว ที่ผ่านมา หลายอย่าง

     เริ่ม ได้เห็นภาพ ที่ในหลวงเสด็จ ไปที่สุรินทร์ และ นครพนม ผมจำได้ ผมได้ไปรับเสด็จ ที่นั่น ยิ่งครั้นสำหรับ รับปริญญา พี่ชาย ที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น น่าจะปี 2519 ได้เห็น ในหลวง เต็มตา ประทับรถยนต์ผ่าน ประทับใจ ถึงทุกวันนี้

     เริ่ม เรียน จบ ปริญญา ตรี มหาวิทยาลัย ขอนแก่น เข้ารับปริญญา เช่นเดียวกัน กับ พี่ชาย สถานที่เดียวกัน ต่างกันที่ ปี พ.ศ. แต่ ผมได้รับรู้คำใหม่ มาคำหนึ่ง คือ การเข้ารับปริญญา เมื่อตอนรับใบปริญญา เขาเรียกว่า รับงาน ผมก็เริ่มสงสัยต่อ เมื่อ ได้รับฟัง พระโอวาท เท่าที่ที่จำได้ คือว่า ความรู้ และ วิทยาการ ที่ได้รับ มาเสื้อผ้า ที่ได้รับ ยังไม่จัดอย่างเป็นระเบียบ เมื่อจบจากการศึกษา ให้ทบทวนและจัดให้เป็นระเบียบ เพื่อนำไปพัฒนาประเทศ ต่อไป….ดังนั้น การรับงาน ก็เหมือนกับ การภารกิจ มาพัฒนาประเทศ ให้สมกับ คำว่า บัณฑิต ที่รอบรู้ วิทยาการและพัฒนาตัวเอง ตลอดเวลา

    เมื่อถึ่งวันนี้ ที่ผมเป็น รู้เหมือนว่า ได้เดินตามรอยเท้าพ่อ และพ่อของแผ่นดิน สืบสาน จาก รุ่นสู่รุ่น

 

Advertisements

ให้ความเห็น

แนวทางในการทำงาน

แนวทางใน การทำงาน

ให้ความเห็น

ส่วนร่วม พัฒนา ส่วนรวม/ประเทศ

1 เริ่มต้น ที่สำนึก / ทัศนคติ / ศรัทธา

ให้ความเห็น

น่าคิด

image

ให้ความเห็น

สิ่งนำพา พัฒนางานการบริการทางเทคนิคการแพทย์ ในโรงพยาบาลของรัฐ

แนวคิดการพัฒนาบริหารจัดการกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ในโรงพยาบาลของรัฐ

แนวคิดการพัฒนาบริหารจัดการกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ในโรงพยาบาลของรัฐ

การพัฒนางานการบริการทางเทคนิคการแพทย์ในโรงพยาบาล ในช่วงก่อน ปี พ.ศ. 2559 ประสบปัญหาเกี่ยวกับ การปริมาณงานการตรวจปริมาณจำนวนมาก ขาดอัตรากำลังและเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ ใช้แบบมาตราฐานจึงใช้วิธีการตรวจวิเคราะห์แบบ Manual หรือที่เรียกว่า Conventional Test ต่อมานโยบายของรัฐ เน้นให้เข้าสู่บริการทางเทคนิคการแพทย์มากขึ้น พร้อมกับการเพิ่มศกย์ภาพการรักษาพยาบาล และควบคุม ป้องกันโรคทั้งโรคป้องกันได้ และโรคเรื้อรัง ทำให้ฝ่ายการรักษาพยาบล(แพทย์, พยาบาล และสาธารณสุข) ส่งสิ่งตรวจจากผู้ป่วย และประชาชน เข้ามารับบริการทางเทคนิคการแพทย์ จำนวนมาก เพิ่มขึ้นเป็นหลายเท่าตัว

ดังนั้น นักเทคนิคการแพทย์ ต้องพัฒนาการบริหารจัดการ ช่วงแรกจะเป็นนำเทคโนโลยี่มาใช้ ทั้ง เครื่องตรวจอัตโนมัติ  และระบบสารสนเทศทางห้องปฏิบัติการ เพื่อให้การบริการได้อย่างรวดเร็ว และเข้าถึงการบริการ แต่ทางกลับกัน เครื่องมือที่ใช้อยู่ในรูปแบบของการยืมเครื่องมือมาใช้ ที่ห้องปฏิบัติการ โดยต้องใช้กับวัสดุที่จัดซื้อ ดูและคล้ายกับการเช่าใช้ และไม่รับผิดชอบการซ่อมบำรุง ดูเหมือนว่า ถ้าต้องการให้วัสดุที่ใช้อย่างสม่ำเสมอ ผู้ขายต้องบริการหลังขายให้เครื่องมือไม่เสียและทำงานได้อย่างปกติ ผลค่าใช้จ่ายทางห้องปฏิบัติการสูงขึ้น อาจจะเกิดจากปริมาณงานมากขึ้น หรือว่า เราซื้อมากกว่า วัสดุอย่างเดียวหรือเปล่า

วันนี้ การบริหารจัดการ จึงมาดูค่าใช้จ่าย ตอนแรกคงมุ่งเป้าไปซื้อราคาวัสดุให้ต่ำลง ต่อไป ควบคุมคลังวัสดุ เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้ว ส่วนบทบาทของนักเทคนิคการแพทย์ ต่อไปต้องเอาระบบคุณภาพใส่ใจให้มาก เพื่อ good laboratory practice ผลให้ผลตรวจมีคุณภาพ และคุ้มค่า เครื่องมือที่ใช้ประเมิน ก็คือ การบริหารต้นทุนการตรวจวิเคราะห์ น่าจะ เป็นทางออกที่เหมาะสม ตอนนี้ เราต้องหาเครื่องการจัดการข้อมูล แบบไม่เพิ่มภาระงาน ให้สมกับนักเทคโนโลยี่ ชั้นยอด

เรามาเริ่มการบริหารจัดการข้อมูลสำหรับงานวัสดุที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ เพื่อหาต้นทุนการตรวจวิเคราะห์ จะนำมาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบริหารระหว่างห้องปฏิบัติการ ดีกว่า เมื่อเราทราบต้นทุนการตรวจวิเคราะห์ในแต่ละรายการตรวจวิเคราะห์ เสมือนกับ ผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งของภาคอุตสาหกรรม กระบวนการตรวจวิเคราะห์เพื่อให้ผลการตรวจที่ดี ถูกต้อง เสมือนกับ สายการผลิตของภาคอุตสาหกรรม กระบวนการรายงานผลตรวจ เสมือนกับ กระบวนการขนส่งสินค้าไปถึงผู้บริโภค ดังนั้นการเก็บข้อมูล ควรกำหนดให้ชัดเจนว่า จะคิดต้นทุนแค่ไหนในคราวนี้กำหนดให้ คิดกระบวนการตรวจวิเคราะห์ ไม่คิดกระบวนการรายงานผล เรามาเริ่มเลยนะครับ

 1. รายการตรวจวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการให้บริการ
 2. รายการวัสดุวัสดุที่ใช้ทั้งหมด ในห้องปฏิบัติการ
 3. แผนการใช้วัสดุในแต่ละการตรวจวิเคราะห์
 4. แผนการใช้วัสดุในการควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ ทั้ง IQC และ EQC หรือ PT
 5. แผนการบำรุงรักษา เครื่องมือการตรวจวิเคราะห์ (ถ้ามี)

  ในปี งบประมาณ 2561 อีกไม่กี่วัน เริ่มกระบวนการกำกับ การใช้วัสดุต่างๆ ในโรงพยาบาล ให้มีความคุ้มค่า หลังจากเตรียมการมานาน และพลังเทคโนโลยี่สารสนเทศ

       สิ่งแรก ที่เริ่ม ๑ ต.ค. ๒๕๖๑ ให้ดำเนินการจัดหา ผ่าน ระบบ eGP โดยเริ่มจาก แผนวัสดุ และให้ผู้สนใจ/ผู้ขาย รับทราบ ราคา และระยะเวลาจัดหา ซึ่ง จะให้รายละเอียดต่างๆเกียวกับ การจัดหา ทั้งวิธีจัดหาเป็นแบบ เชิญชวน เฉพาะเจาะจง คัดเลือก พิเศษ ส่วนวงเงิน ที่ใช้ ตัวกำหนด กระบวนการจัดหา

         สิ่งที่สอง ให้ผู้ใช้ เขียนใบเสนอความต้องการ หรือ บันทึกขอซื้อ มักจะเรียกว่า ใบ PR จากนั้น นำสู่กระบวนการ พัสดุ ของหน่วยงาน ผ่านไป เจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าพัสดุ จนออกใบสั่งซื้อ / สั่งจ้าง มักจะเรียกว่า ใบ PO ซึ่งจะใช้ สั่ง ให้ผู้ขาย ส่งผลิตภัณฑ์ / บริการ ทั้งนี้ ต้องสอดคล้องกับ แผนวัสดุ และ การจัดหา ที่จัดทำใน eGP มาก่อนแล้ว

          สิ่งที่สาม การส่งมอบ และ การตรวจสอบ

  ให้ความเห็น

  กลับมา สนุกอีกแล้ว คราวนี้

  หลังจาก ละเว้นจาก การประดิษฐคิดค้น ลองทำอะไรที่ชอบไปนาน เนื่องจากไปทำงานพัฒนาองค์กร ในอาชีพหลักเพื่อบริการประชาชน ซึ่งได้พัฒนาไปมากได้ดั่งใจหวัง จนรู้สึกเกินคาด เปลี่ยนการทำการแบบใช้แรงงานเป็นหลัก มาเป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พัฒนาโปรแกรมสารสนเทศในการบริหารจัดการทั้งแบบ Stand Alone และ ระบบ Network ด้วย MS Access ตั้งแต่ 95 จนถึง 2003 และได้ลองใช้ 2010 คงไม่ไหว กลับมาเรียน delphi ใหม่ แต่เป็นรูปแบบ delphi XE7 แต่คงไม่ยากเหมือนคราวแรกที่เริ่มเรียนรู้ นอกจากยังปรับระบบการตรวจวิเคราะห์จากระบบใช้แรงงาน-Manual base มาเป็น Machine base(Automatic) จนเป็น Automation Laboratory System มีระบบส่งสิ่งส่งตรวจผ่านระบบท่อลม จากหอผู้ป่วยมายังห้องปฏิบัติการ เกือบทั้งโรงพยาบาล ระดับโรงพยาบาลศูนย์ เริ่มเปิดฉากพัฒนางานบริการระดับ Molecular Laboratory ก็พวก PCR ต่อไปนี้ คงจะสนุกกับงานวิจัยประเภทนี้ เดิมที่ผ่านมา ทำงานตั้งเตรียมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ที่สารเคมีเป็นหลัก เป็นพวกปฏิกิริยาเคมี จากนั้น มาสนุกกับ Antibody antigen ทำเป็น Hemagglutination ELIA ตอนนี้ สนุกกับ Molecular และ Software เป็นชีวิต ที่สนุกมาก และมีความสุข สิ่งที่อยากทำจะได้ลงมือได้เลย….

   

  ให้ความเห็น

  ความคิดและความรู้

  ถ้าเราอยากมีความรู้ความเข้าใจ หลายหลากเรื่อง ต้องรู้จักการฟังที่ดี กล่าวคือ ฟัง จับใจความ จับประเด็น สรุป เป็น ความคิดรวบยอดได้ นับว่าสุดยอด ต้องคำนึงเสนอว่า ความรู้ ไม่เกี่ยวกับ อายุของผู้พูด แต่อยู่กับประสบการณ์

  image

  ให้ความเห็น

  Older Posts »